«η συμβολή της αρχαιομετρίας στη μελέτη της μεταβυζαντινής ζωγραφικής της ηπείρου» είναι το θέμα ομιλίας του δρος γεώργιου π. μαστροθεόδωρου (μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ινστιτούτο νανοεπιστήμης και νανοτεχνολογίας στο εκεφε δημόκριτος) που διοργανώνει η εφορεία αρχαιοτήτων άρτας, στο πλαίσιο του κύκλου ομιλιών «βραδιές τετάρτης».στην ομιλία του ο γ.π. μαστροθεόδωρος θα παρουσιάσει συνοπτικά ορισμένες αναλυτικές τεχνικής που χρησιμοποιούνται ευρέως στον τομέα της αρχαιομετρίας και ακολούθως θα σχολιάσει διεξοδικά τα δεδομένα που προέκυψαν από την πρόσφατη τεχνική/αρχαιομετρική εξέταση μεταβυζαντινών τοιχογραφιών της ηπείρου, που εντάσσονται σε συγκεκριμένο ζωγραφικό ιδίωμα, γνωστό ως «σχολή της βορειοδυτικής ελλάδας» ή «τοπική ηπειρωτική σχολή».όπως επισημαίνει ο γ.π. μαστροθεόδωρος: «διά της ?...